Kościuszki i Legionów z nowym, energooszczędnym oświetleniem

Na terenie Garwolina trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację zadania dot. demontażu 91 starych lamp oraz zakupu i montażu nowych, energooszczędnych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu”- „Mazowsze dla Klimatu 2022”. 10 listopada Miasto Garwolin podpisało umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację kolejnego etapu.

– Wykorzystujemy każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pomagają nam modernizować oświetlenie uliczne na terenie miasta na energooszczędne – zaznacza burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak. – W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację zadania, a obecnie trwa procedura rozliczania dofinansowania, które otrzymaliśmy ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu”- „Mazowsze dla Klimatu 2022” w wysokości 73 183,00 zł. Tym bardziej cieszy kolejna dotacja dla miasta w kwocie 100 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest efektem dobrze napisanego wniosku  – dodaje burmistrz.

10 listopada 2022 r. w OSP w Rudzie Talubskiej podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Miasto Garwolin reprezentowane było przez zastępce burmistrza Alberta Barana i przy kontrasygnacie kierownik wydziału finansowego Urzędu Miasta Agaty Gajewskiej. W ramach umowy miasto otrzyma dotację do zadania pn. “Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Garwolina”. Całkowita, planowana wartość zadania wynosi 111 870,47 zł, w tym dotacja w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z środków własnych Miasta.

W ramach zadania, jeszcze w tym roku, zostanie zmodernizowane oświetlenie drogowe na głównym ciągu komunikacyjnym Garwolina tj. na ul. Kościuszki i Al. Legionów. Zaplanowana jest m.in. wymiana (demontaż starych, zakup i montaż nowych) 60 sztuk lamp sodowych na nowoczesne energooszczędne oprawy ledowe z montażem instalacji systemu zarządzania energią. Jest to miejsce intensywnego i dużego zapotrzebowania na światło w porach nocnych i wieczornych. W pasie tejże drogi po obu stronach znajdują się nie tylko chodniki, ale także ścieżka rowerowa, co powoduje zwiększony ruch pieszych i rowerzystów. Na tych ulicach jest także największe na terenie miasta natężenie w ruchu wszelkich pojazdów. – Zaplanowane zadania pozwolą na oszczędności finansowe, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców. Dobrze oświetlona droga czy chodnik oferuje nie tylko wygodę transportu, ale także poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo rzeczywiste – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Realizacja zadania polega na wymianie 60 sztuk (tj. demontaż, zakup i montaż) lamp / opraw starego nieefektywnego oświetlenia sodowego na nowoczesne energooszczędne oprawy ledowe oraz montaż instalacji systemu zarządzania energią. Będzie on optymalizował pracę całego układu oświetleniowego wraz z kompensacją mocy biernej w obwodach.

Obecna infrastruktura oświetlenia ulicznego jest przestarzała i energochłonna. Miasto Garwolin nie ma także możliwości sterowania niniejszym oświetleniem (np. załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co przekłada się na brak możliwości osiągnięcia jakichkolwiek oszczędności energii elektrycznej, nie wspominając o negatywnych skutkach związanych z niskim bezpieczeństwem ruchu drogowego i bardzo niekorzystnym wpływie oświetlenia na środowisko oraz na wygląd i funkcjonowanie miasta. Zadanie wpisuje się w plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest doskonałym przykładem konkretnych działań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wszystkie powyższe aspekty sprawiają, że Garwolin planuje modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie całego miasta w ciągu najbliższych kilku lat. Z uwagi na wysokie koszty, inwestycja modernizacji oświetlenia została podzielona na etapy.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta