Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 19 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  2. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina (teren położony w Garwolinie pomiędzy ulicą Mieczników, Budzeniem a wschodnią granicą administracyjną miasta Garwolina)
  3. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta