Kolejne dotacje z Mazowsza dla Garwolina – umowy podpisane

Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak przy kontrasygnacie Skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały wczoraj z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy o wartości blisko 260 tys. zł dofinansowania z Mazowsza. Wartość dotacji na tegoroczne zadania na podstawie podpisanych w ostatnim czasie umów opiewa na kwotę ponad 300 tys. zł. I będzie ciąg dalszy.

Niedawno, bo 27 maja w Garwolinie Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak gościła Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowskę i Elżbietę Lanc. Podpisano wówczas umowę na dofinansowanie w kwocie 3,9 mln zł budowy sezonowego lodowiska w Garwolinie. Pisaliśmy o tym tu https://garwolin.pl/mazowsze-wesprze-garwolin-w-budowie-lodowiska/.

W maju podpisana została także umowa na dofinansowanie  zadania pn. “Kontrola palenisk w urządzeniach grzewczych na terenie Miasta Garwolina” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. Województwo zobowiązało się udzielić pomoc finansową Miastu w kwocie 42 706,00 zł. 

Teraz przyszedł czas na kolejne wsparcie i przedsięwzięcia. Wczoraj w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zostały podpisane kolejne umowy. Dzięki tym funduszom i środkom z budżetu Miasta Garwolin uda się je zrealizować jeszcze w tym roku.

Drogi w mieście mają dla nas ogromne znaczenie.  Ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych mieszkańcy Garwolina otrzymają 170 000,00 zł dofinansowania do drugiego etapu modernizacji ulicy Sławińskiej. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować pierwszy etap i pozytywnie rozliczyć pozyskaną z Mazowsza dotację o wartości 160 000,00 zł. Więcej tutaj https://garwolin.pl/slawinskiej-ciag-dalszy/. W uroczystości podpisania umów udział wziął Łukasz Rękawek z Garwolina, który w imieniu mieszkańców podziękował przedstawicielom Mazowsza za wsparcie.

Ważne są także tereny zielone. Coraz więcej mieszkańców Garwolina zgłasza nam potrzebę inwestowania w rozwój miejskiej zieleni użytkowej. Przykładem są tu Rodzinne Ogródki Działkowe. Generują one wiele korzyści dla społeczeństwa m.in. stwarzają okazję do prowadzenia ekologicznego trybu życia, zatrzymują wodę opadową, poprawiają jakość powietrza, ale również stanowią środowisko życia i migracji licznych zwierząt oraz roślin, przyczyniając się tym samym do zwiększenia miejskiej bioróżnorodności. Działkowcy w Garwolinie otrzymają w tym roku wsparcie Samorządu Mazowsza o łącznej wartości 28 000,00 zł. Podpisane umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (MIAD) 2021” dotyczą dofinansowania modernizacji sieci wodociągowej ROD “Zefirek”, instalacji fotowoltaicznej na świetlicy ROD “Wiaterek” i remontu Domu Działkowca ROD “Relax”. Zadania zostaną zrealizowane także przy wsparciu budżetu Miasta Garwolina. W dzisiejszej uroczystości udział wzięli przedstawiciele działkowców Marek Łagowski, Teresa Skrajna i Mieczysław Belka, którzy na pierwszej linii frontu dbają o swoje środowiska i zgłaszają nam potrzeby. W minionym 2020 roku udało się pozyskać z budżetu Mazowsza łącznie 22 800,00 zł. na inwestycje na terenie ogródków. Więcej tutaj https://garwolin.pl/mazowsze-zainwestuje-w/.

Eko inwestycji ciąg dalszy. Dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, Miasto Garwolin otrzyma dofinansowanie w kwocie 15 977,00 zł na prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na skwerze nasadzone zostaną nowe rośliny m.in. drzewa, krzewy, byliny, a istniejący starodrzew poddany zostanie specjalistycznym zabiegom m.in cięciom sanitarnym czy wykonane zostaną wiązania.  Prace są konieczne ze względów bezpieczeństwa użytkowników, ale także dla komfortu odpoczywających tu osób. Mały park, ale jakże zbawienny w taką lipcową pogodę jak dziś. Miejsce to zyska nowe oblicze i  stanie się atrakcyjnym oraz mikroklimatycznym miejscem do spędzania wolnego czasu przez wszystkich mieszkańców Garwolina.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wspieramy działające na terenie miasta Ochotnicze Straże Pożarne. To druhowie i druhny z Garwolina m.in. biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,wspierają organizację uroczystości w mieście, pielęgnują tradycje i historie Garwolina.  Stawiają się do pomocy i do pracy na każde zawołanie. Dzięki wsparciu Mazowsza w kwocie 25 000,00 zł uda się zrealizować w ramach „Mazowieckich Strażnic 2021” kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Garwolin przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do działań ratowniczych strażacy będą mogli wykorzystać nowy sprzęt. Dofinansowanie do zakupu 6 aparatów powietrznych ochronnych w kwocie 18 000,00 zł otrzyma OSP Garwolin. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach zakupi motopompę pływającą NIAGARA 2 dzięki dofinansowaniu z Mazowsza kwotą 2750,00 zł. W uroczystości podpisania umów udział wzięli  naczelnicy OSP Roman Maszkiewicz i Andrzej Stępnicki.

Dziś kolejny, ważny dzień dla Garwolina. Dziękujemy Państwu za tę pomoc, bo to realne wsparcie dla naszego miasta. Razem budujemy Garwolin na Mazowszu. Razem budujemy Mazowsze w Garwolinie. Dziękujemy za to co otrzymaliśmy dotychczas i skromnie prosimy o jeszcze. I mamy nadzieję, że to wsparcie z Mazowsza tak jak do tej pory, będzie płynęło do naszego miasta i całego powiatu – podkreśliła Burmistrz Marzena Świeczak.

W sumie wysokość pomocy finansowej udzielonej z Mazowsza na w/w zadania to łącznie 302 433,62 zł.

Słowa uznania kieruje również do radnych rady miasta Garwolina, którzy poprzez dobre decyzje i wspólne działanie przyczyniają się do realizacji ważnych przedsięwzięć, do koleżanek i kolegów samorządowców za dobrą współpracę,  pracowników urzędu miasta, jednostek podległych i organizacji, którzy te projekty realizują oraz pracowników urzędu marszałkowskiego za wszelką pomoc jaką od państwa otrzymujemy – dodaje.

Szanowni państwo, ja wam wszystkim serdecznie gratuluję. Życzę nam, abyście wy z takimi wnioskami dalej występowali, a my z takimi teczkami z umowami do was przyjeżdżali. Niech państwa budżety mają dzięki temu coraz więcej środków. Za chwilę wrócimy tu jeszcze z nowymi środkami – powiedziała Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. O szczegółach już wkrótce na naszej stronie www.garwolin.pl

W spotkaniu udział wzięli także m.in. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Ostolski, Kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Pasternak, samorządowcy z powiatu garwolińskiego oraz z Mazowsza, pracownicy urzędu miasta i urzędu marszałkowskiego, media.

 

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta