Kolejne dofinansowania dla Garwolina

W dniu 26 czerwca br w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Miasto Garwolin otrzymało dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej” w wysokości 160 000 złotych. Modernizacja drogi dojazdowej w znacznym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla wszystkich jej użytkowników. Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego  w wysokości 20 000 złotych została przyznana również na prace remontowe budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Garwolin w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”.

Sygnatariuszami umów byli członek Zarządu Województwa Mazowieckiego –  Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz Burmistrz Miasta Garwolina – Marzena Świeczak przy kontrasygnacie Agaty Gajewskiej z upoważnienia Skarbnika Miasta Garwolina Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta