Informacje Komisji Konkursowej

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 5 marca 2020 roku Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod względem oceny formalnej.

Oferty złożone w ramach w/w konkursów oceniono pod względem formalnym zgodnie z Regulaminem postępowania komisji konkursowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2020 roku.


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta