Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.:”HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA ROCZNIK 2007/08”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 11 lutego 2019 roku do 08 marca 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 1002,50 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 25 stycznia 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo – Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, budynek B, pokój 39 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Uroczyste podpisanie umowy

Udostępnij W dniu 11 lipca bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa dróg publicznych i...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta