Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.: “VII MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 1 października 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 3 000 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 17 września 2020 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni tj. do dnia 24 września 2020 roku.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, lub przesłać na adres umg@garwolin.pl.


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta