Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez ZHP Chorągiew Stołeczna na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt.: „Harcerz – wolny od nałogów”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od podpisania umowy 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 1 460 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 5 listopada 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo-Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, pokój 5 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Spotkanie promujące książkę

Udostępnij 27 stycznia o godz. 18.00 w Czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Przedwojenny Garwolin z albumów mieszkańców” wydanej przez Miasto...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta