Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez ZHP Chorągiew Stołeczna na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt.: “Harcerz – wolny od nałogów”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od podpisania umowy 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 1 460 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 5 listopada 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo-Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, pokój 5 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Komunikat SPZOZ

Udostępnij Wracamy do normalności! Od czerwca SPZOZ w Garwolinie wznawia działalność poradnia chirurgiczna konsultacyjna w której przyjmować i kwalifikować do planowych operacji chirurgicznych będą specjaliści...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta