Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.
Oferta złożona przez „Fundację Meritum” na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt.:”UPAMIĘTNIENIE POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W CZASIE WOJNY 14 HARCERZY GARWOLIŃSKICH SZARYCH SZEREGÓW”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 30 sierpnia 2019 roku do 1 listopada 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 2000 zł.
Oferta została zamieszczona w dniu 19 sierpnia 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.  Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo – Społecznego
Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, pokój 5 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

Spotkanie promujące książkę

Udostępnij 27 stycznia o godz. 18.00 w Czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Przedwojenny Garwolin z albumów mieszkańców” wydanej przez Miasto...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta