Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Europejską Fundację Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt.:Muzyka jest dobra na wszystko – Zdrowie psychiczne: ważna sprawa”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 11 marca 2019 roku do 30 maja 2019 roku. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 10 000 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 18 lutego 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo – Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, budynek B, pokój 39 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Zobacz również

DNI GARWOLINA 2019

Udostępnij Na scenie wystąpią lokalni artyści i zaproszone gwiazdy – Wilki i Back Stage. Coś dla siebie znajdą zarówno mali, jak i dorośli miłośnicy teatru....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta