Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Fundację MARGA BJJ na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.:TLF 23 – Garwolińska Gala Sportów Walki”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 26 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 7 000 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 15 października 2021 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni tj. do dnia 22 października 2021 roku.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 lub przesłać na adres umg@garwolin.pl.


 

Zobacz również

Przystań radości tworzenia

Udostępnij Tradycją Centrum Sportu i Kultury jest pomoc przy organizacji wystawy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Nie inaczej będzie w tym roku. 1 czerwca przestrzeń Galerii Kotłownia...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta