Informacja o wolnym stanowisku pracy

Herb Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina informuje  o wolnym stanowisku pracy: pracownik gospodarczy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika gospodarczego:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego,
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane prawo jazdy kat. T),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • dyspozycyjność (praca w nadgodzinach oraz w dni wolne tj. soboty, niedziele i święta),
 • samodzielność, obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie,
 • umiejętność współpracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie wszelkich prac porządkowych i gospodarczych związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta Garwolina, zbieranie odpadów z terenów otwartych, odśnieżanie miejskich ulic i chodników, zwalczanie śliskości na ulicach i chodnikach,
 • dbałość o mienie komunalne: ławki, śmietniczki, latarnie, zabawki na placach zabaw,
 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 • wykonywanie prac pielęgnacyjnych przy zieleni miejskiej tj.: dokonywanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów we wskazanym miejscu, koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej i rowach, przycinanie żywopłotów, przesadzanie krzewów, wycinanie drzew, grabienie liści i ich uprzątanie
 • wykonywanie prac remontowo – budowlanych,
 • umiejętność drobnych napraw sprzętu i narzędzi do utrzymywania zieleni miejskiej i porządku tj.: piły, kosy, ciągniki itp.,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego nieuwzględnionych w zakresie obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

 • CV (życiorys) proszę podać nr telefonu i ewentualnie adres mailowy,
 • List motywacyjny.

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

O zaproszeniu na rozmowę kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Garwolina pod nr tel.: 25 786 42 44.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta