Informacja o otwarciu placówek przedszkolnych!

KOMUNIKAT BURMISTRZA W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI!

Informuję, iż w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1️1 maja 2️020r. zostają ponownie otwarte publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Garwolin. Decyzja ta została podjęta po dostosowaniu przedszkoli do reżimu sanitarnego oraz kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Garwolinie stanu sanitarno-higienicznego, realizacji wytycznych GIS w w.w. placówkach i uzyskania stanowiska stwierdzającego gotowość przedszkoli do podjęcia pracy od 11 maja 2020r.

WAŻNE! W dalszym ciągu zapewnione będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających pod opieką rodziców/opiekunów w domu.

Ze względu na brak chętnych, nie zostały uruchomione oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do opracowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek procedur!

 

Zobacz również

Komunikat SPZOZ

Udostępnij Wracamy do normalności! Od czerwca SPZOZ w Garwolinie wznawia działalność poradnia chirurgiczna konsultacyjna w której przyjmować i kwalifikować do planowych operacji chirurgicznych będą specjaliści...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta