Informacja MKRPA

Herb Miasta Garwolina

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miasta Garwolina, informuje wszystkie osoby skierowane przez Komisję do Poradni Leczenia Uzależnień  i Współuzależnienia przy ul. Staszica 15 oraz wszystkich innych zainteresowanych, że w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa Poradnia nie przyjmuje pacjentów do odwołania. Istnieje natomiast możliwość otrzymania teleporady oraz konsultacji telefonicznych. Telefony do kontaktu z wybranym terapeutą:

Pani Wanda Cabaj 509 965 876

Pani Jadwiga Stobiecka 601 970 921

Pan Mieczysław Moch 508 159 850

Pani Wioletta Lasota 606 473 473

Strona – www.spzozgarwolin.pl zakładka Poradnia Leczenia Uzależnień

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy – numer telefonu  800-12-00-02.

Działa także poradnia e-mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Ponadto, w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Do dyspozycji wszystkich kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozostają również:

Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „SYNTHEWSIS PLUS” przy ul. Kościuszki 52/7.  Centrum prowadzi zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne w ramach programu pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym i programu korekcyjno-edukacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy. Zajęcia mogą odbywać się poprzez telefon, komunikatory lub wideokonferencje internetowe. Zapisy i zasady współpracy do uzgodnienia pod numerem telefonu 607-401-384.

Strona – www.synthesis.com.pl

– Centrum Profilaktyki i Terapii przy ul. Wiejskiej 57/9. Centrum realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz program pomocy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.  Ponadto w ramach Fundacji Samara program pogłębionej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od przetworów konopi i ich bliskich. Zajęcia mogą odbywać się poprzez telefon, komunikatory lub wideokonferencje internetowe. Zapisy i zasady współpracy do uzgodnienia pod numerem telefonu 509-594-695.

Strona – www.medfile.pl/anetta-stobiecka-donicz/psychoterapeuta/garwolin.

Powyższe formy zajęć finansowane są ze środków MKRPA i oprócz konieczności posiadania komputera lub smartfona z dostępem do Internetu nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W razie potrzeby do Państwa dyspozycji pozostają również członkowie MKRPA

– w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu (25) 68-43-441

– w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina pod numerem telefonu (25) 786-42-42

Przewodnicząca MKRPA

/-/Izabella Kliczek

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta