Informacja

Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy zakładów pracy w mieście Garwolinie

Mając na uwadze obecna sytuację i zalecane środki ostrożności dotyczące rozpowszechniania się koroawirusa SARS-cOV-2, informuję, że do odwołania została zawieszona realizacja szkoleń obronnych w I i II kwartale br., ujętych w Planie szkolenia obronnego miasta Garwolina na 2020 r. Szkolenia te zostaną przełożone na druga połowę bieżącego roku.

Informacje dotyczące wprowadzenia zmian do Planu szkolenia obronnego miasta Garwolina w zakresie nowych dat szkoleń zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Jednocześnie rekomenduję Państwu dokonanie podobnych zmian w planach szkolenia obronnego kierowanych przez państwa jednostek organizacyjnych w zakresie terminów realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w pierwszych dwóch kwartałach br.

Burmistrz Miasta Garwolina

/-/ dr Marzena Świeczak

Zobacz również

Komunikat Burmistrza Garwolina

Udostępnij Komunikat Burmistrza Garwolina w sprawie funkcjonowania targowisk na terenie miasta Garwolina. Informuję, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta