Garwolińska Kraina Malucha oficjalnie otwarta!

Swoją działalność rozpoczyna pierwszy publiczny żłobek w mieście Garwolin. To właśnie do tego miejsca, spod troskliwych objęć rodziców, wyruszy dwudziestu czterech maluchów z Garwolina. Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak podczas oficjalnego otwarcia podziękowała wszystkim za wspólny trud, jaki został włożony w to miejsce oraz wyraziła wdzięczność za wsparcie zewnętrzne, jakie Miasto Garwolin otrzymało ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 251 117,64 zł oraz z budżetu państwa w ramach programu Maluch + w wysokości 575 939,86 zł. Całkowita wartość zadania w programie Maluch+ wyniosła 720 926,12 zł.

Uroczystość z udziałem władz Garwolina oraz zaproszonych gości zainaugurowała działalność pierwszej tego typu publicznej placówki na terenie miasta. O godzinie 14.00 wszystkich przybyłych uczestników powitała dyrektor placówki Aneta Mikulska. W swoim przemówieniu podkreśliła, iż ten dzień jest wyjątkowy i bardzo oczekiwany przez rodziców małych dzieci w Garwolinie. „Garwolińska Kraina Malucha” powstała z inicjatywy Burmistrz Marzeny Świeczak. Kierować taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Pragnę wszystkich zapewnić, że wspólnie z całym personelem poczynimy wszelkie starania, aby żłobek był placówką godną zaufania rodziców, miejscem, gdzie dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecznie – podkreśliła. Początki pobytu w żłobku, to dla maluchów trudny okres adaptacji do nowych warunków. W „Garwolińskiej Krainie Malucha” na pewno wszystko przebiegnie pomyślnie. Maluszki będą czuły się jak u siebie. Pierwszy dzień zajęć z maluchami w nowo otwartym żłobku w Garwolinie już za tydzień.

Zanim goście zwiedzili obiekt dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.  Dziekan Dekanatu Garwolińskiego i Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie ksiądz kanonik Stanisław Szymuś poświęcił żłobek. Następnie Burmistrz Garwolina podziękowała wszystkim za współpracę, pracę i trud, jaki został włożony w to miejsce. Nasze starania o stworzenie żłobka i miejsc opieki nie przyniosłyby efektu bez wsparcia finansowego z zewnątrz – podkreśliła. Żłobek został utworzony dzięki pozyskanemu przez urząd miasta dofinansowaniu z dwóch źródeł: ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 251 117,64 zł oraz z budżetu państwa w ramach programu Maluch + w wysokości 575 939,86 zł. Umowy na dofinansowanie podpisano latem tego roku. Pozyskane środki w łącznej kwocie 1 827 057,50 zł pozwoliły na adaptację obiektu na potrzeby żłobka, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i budowę placu zabaw oraz pomogą utrzymać żłobek przez 2 lata. Za stworzenie możliwości pozyskania środków w programie Maluch +, włodarz miasta podziękowała obecnej na uroczystości Marii Koc Senator RP i Annie Kaszubie Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Ogromne podziękowania trafiły do Mazowsza, które dofinansowuje nasze miasto Garwolin. Specjalne podziękowania odebrały Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Za pracę i pomoc w realizacji projektu, za zaangażowanie w ważne dla mieszkańców Garwolina sprawy oraz owocną i skuteczną współpracę z samorządem miasta włodarz wyróżniła również wykonawcę inwestycji Marcina Makaruka Prezesa Global Property Investment S.A., Mirosława Walickiego Starostę Powiatu Garwolińskiego, Dorotę Brojek Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie, Krzysztofa Tuszowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Grzegorza Rosłańca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie. Burmistrz podziękowała także radnym na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Jaskułą oraz pracownikom Urzędu Miasta w Garwolinie. To dzięki współpracy jesteśmy w stanie inwestować. Dziękuję, że zrobiliśmy wszystko wspólnie i w terminie. Niech więc dzieci korzystają – mówiła burmistrz. Wszyscy obecni na uroczystości podpisali symboliczny akt założenia żłobka.

Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu przez najbliższe dwa lata, rodzice przyprowadzający dziecko do żłobka, będą zwolnieni z opłat dotyczących pobytu. Poniosą jedynie koszty całodniowego wyżywienia malucha. Placówka funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie, gdzie do niedawna mieściły się tzw. zuchówka oraz pomieszczenia księgowości miejskiej ośrodka pomocy społecznej (przeniesione do budynku B magistratu, ul. Staszica 15). Przetarg na prace budowlane wygrała firma Global Property Investment S.A. z siedzibą w Warszawie. Prace i odbiory zostały zakończone. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielone zostało także pozwolenie na użytkowanie. Obiekt otrzymał także pozytywną opinię Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej. Ogłoszony dwukrotnie konkurs wyłonił dyrektora placówki, którą została Pani Aneta Mikulska z Garwolina. Placówka ma już swój statut. Nabór personelu żłobka rozpoczął się 5 listopada, równocześnie z rekrutacją dzieci. Wnioski o przyjęcie maluchów można było składać do 24 listopada. W okresie tym wpłynęło 38 wniosków. Do żłobka zakwalifikowało się 24 dzieci, zgodnie z założeniami projektu 12 dziewczynek i 12 chłopców. Pozostałe 14 dzieci zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Wszyscy kandydaci spełnili podstawowe kryteria, dlatego przeprowadzenie satysfakcjonującej dla wszystkich rekrutacji było dla komisji nie lada wyzwaniem. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że inwestycja jest realizowana z funduszy zewnętrznych, mamy obowiązki, które musimy spełnić po zakończeniu projektu w zakresie utrzymania trwałości oraz ciążą na nas konsekwencje zaniedbań w tym zakresie m.in. ryzyko zwrotu dotacji.  Dlatego na kryteria oceny wniosków miały wpływ wskaźniki realizacji celu zawarte w projekcie m.in. zamieszkanie, wiek, płeć, zatrudnienie. Jeśli w ciągu roku żłobkowego rodzice dziecka, które dostało się do żłobka, zrezygnują z opieki, wówczas będziemy proponować to miejsce kolejno osobom z listy rezerwowej. Jeśli w ciągu roku wpłyną nowe zgłoszenia dzieci, trafią one także na listę rezerwową. Jeśli pojawi się taka potrzeba, ogłaszane będą kolejne nabory.

W mieście Garwolin opieką żłobkową objęte są dzieci do lat 3 w czterech niepublicznych placówkach. Potrzeby są jednak znacznie większe. Z danych statystycznych jakie posiadamy wynika, że w każdym roku rodzi się ponad 200 nowych mieszkańców Garwolina. W aktualnej strategii rozwoju miasta przyjętej przez radę miasta, jednym z celów strategicznych jest wsparcie rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3. Z liczby miejsc w żłobkach niepublicznych wynikało, że Garwolin ma dość kiepskie wskaźniki, jeżeli chodzi o miejsca w żłobkach przypadające na ilość dzieci. Aktualnie na jedno miejsce w żłobku przypada 6 dzieci. Otwarcie „Garwolińskiej Krainy Malucha” poprawi sytuację. Statystycznie na jedno miejsce przypadać będzie już niecałe 5 dzieci – informuje Cezary Tudek Sekretarz Urzędu Miasta Garwolin.

Podczas uroczystości głos zabrali także goście, którzy złożyli gratulacje i wyrazy uznania oraz wyrazili swoją radość z możliwości uczestniczenia w uroczystości. W uroczystości wzięli także udział Zastępca Burmistrza Garwolina Albert Baran, wieloletnia Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka, wieloletni Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, radni miejscy Andrzej Ostolski i Marek Mikulski.

Drodzy rodzice, dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swoich dzieci. Dołożymy wszelkich starań, by wspomagać was w wychowaniu, opiece i odkrywaniu świata przez wasze dzieci – podsumowała gospodarz Garwolina.

Zobacz również

GKS Wilga Garwolin poszukuje trenera

Udostępnij Garwoliński Klub Sportowy Wilga Garwolin poszukuje trenera sekcji lekkiej atletyki. Zarząd klubu ze Sportowej nowego szkoleniowca chce zatrudnić z dniem 1 stycznia 2024 roku....

Czytaj więcej

Bieg mikołajkowy w uroczej aurze

Udostępnij Czapy śniegu, biel, gdzie okiem sięgnąć, spokój i… entuzjaści biegów. Tak było w niedzielę podczas Biegu Mikołajkowego przy zbiorniku retencyjnym. A oprócz tego dużo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta