Fundusze zewnętrzne

 Działania Urzędu Miasta Garwolina poczynione w kierunku pozyskania środków zewnętrznych

Data złożenia wniosku Instytucja do której złożono wniosek Tytuł zadania Całkowita
wartość
zadania (zł)
Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Kwota dofinansowania (zł)
Status wniosku
 31-05-2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Zakup kosiarki spalinowej oraz rębaka elektrycznego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego pn. RELAX w Garwolinie 7000
2800
2800
Przyznano dofinansowanie
 31-05-2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji działkowców oraz zakup kosiarki spalinowej 8000
3200
3200
Przyznano dofinansowanie
 31-05-2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wykonanie oświetlenia alejek rodzinnego ogrodu działkowego „WIATEREK” w Garwolinie 14000
5600
5600
Przyznano dofinansowanie
 9-05-2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji dla zbiornika 3505521,40
2755000
2103312,84
Przyznano dofinansowanie
 26-04-2019 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie 366322,23
200000
95250
Przyznano dofinansowanie
26-04-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Garwolinie 30890
21623
21620
Przyznano dofinansowanie
26-04-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Strażnice OSP – 2019
31200
20000
12000
Przyznano dofinansowanie
26-04-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
OSP-2019 – zakup samochodu gaśniczego dla OSP Garwolin
980000
100000
100000
Przyznano dofinansowanie
24-04-2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Posiłek w szkole i w domu
100000
80000
80000
Przyznano dofinansowanie
12-04-2019 Fundusz Dróg Samorządowych
Budowa ul. Ks. Stanisława Konarskiego w Garwolinie 770518,60
385259,30
0
Oczekuje na ocenę
 12-04-2019 Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie 1538283,34
769141,67
0
Oczekuje na ocenę
29-03-2019
Ministerstwo Sportu i Turystyki Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Alei Żwirki i Wigury w Garwolinie 362322,23 119566,34 0 Oczekuje na ocenę
29-03-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Współorganizacja Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego 250000
30000
30000
Przyznano dofinansowanie
29-03-2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Utworzenie infrastruktury ekologicznej na terenie parku pn. „100-lecia odzyskania niepodległości w Garwolinie” 4967,01
39170,01
0
Brak dofinansowania
29-03-2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pielęgnacja i konserwacja elementów przyrody wraz z nasadzeniami w parku im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie” 58834,8 44034,8
0
Brak dofinansowania
26-03-2019
Biuro programu „Niepodległa”
„To są strzelcy z Garwolina – historia 1 Pułku Strzelców Konnych” 22500
19000
0
Brak dofinansowania
21-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” 44450
34030
0
Oczekuje na ocenę
20-03-2019
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych „Mała Akademia” – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 559611,4 515020
0 Wniosek pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej wniosków EFS
6-03-2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Usuwanie z terenu Miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest 17658,65 8829,32 8829,32 Przyznano dofinansowanie
26-02-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina 157330,04 78665,02 50000 Przyznano dofinansowanie
21-02-2019
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 93122,21 46561,1 46500 Przyznano dofinansowanie
18-01-2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Bezpieczne przejścia dla pieszych w Mieście Garwolinie – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację bezpieczeństwa mieszkańców 120000 96000 0 Brak dofinansowania
17-01-2019 Fundacja „Orły Sportu” Lokalny Animator Sportu 24000 12000 12000 Przyznano dofinansowanie
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała Maczka-II etap, ulepszenie nawierzchni 265441,13
132720,56
130000
Przyznano dofinansowanie
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej (dz. Nr 1361) do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Bajkowej 177378
88689,15
0
Oczekuje na ocenę

 

 

Zobacz również

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Burmistrz Miasta Garwolina i Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie zapraszają, dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych z powodu cukrzycy, którzy ukończyli 60 lat, do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH I KONSULTACJACH LEKARSKICH mających na celu pomoc we wczesnym rozpoznaniu tej choroby. Termin: 15 grudnia 2019, niedziela, w godzinach 9:00 - 16:00 Miejsce: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ul. Nadwodna 1 Zakres badań i konsultacji lekarskich obejmuje między innymi:

Czytaj więcej

Bezpieczniej na ogródkach działkowych

Udostępnij W 2019 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta