Fundusze zewnętrzne

 Działania Urzędu Miasta Garwolina poczynione w kierunku pozyskania środków zewnętrznych

Data złożenia wniosku Instytucja do której złożono wniosek Tytuł zadania Całkowita
wartość
zadania (zł)
Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Wkład
własny (zł)
Status wniosku
29-03-2019
Ministerstwo Sportu i Turystyki Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Alei Żwirki i Wigury w Garwolinie 362322,23 119566,34 242755,89 Oczekuje na ocenę
29-03-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Współorganizacja Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego 250000
30000
220000 (CSiK)
Oczekuje na ocenę
29-03-2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Utworzenie infrastruktury ekologicznej na terenie parku pn. „100-lecia odzyskania niepodległości w Garwolinie” 4967,01
39170,01
10500
Oczekuje na ocenę
29-03-2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pielęgnacja i konserwacja elementów przyrody wraz z nasadzeniami w parku im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie” 58834,8 44034,8
14800
Oczekuje na ocenę
26-03-2019
Biuro programu „Niepodległa”
„To są strzelcy z Garwolina – historia 1 Pułku Strzelców Konnych” 22500
19000
3500
Oczekuje na ocenę
21-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” 44450
34030
10420
Oczekuje na ocenę
20-03-2019
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych „Mała Akademia” – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 559611,4 515020
44591,4 Wniosek pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej wniosków EFS
6-03-2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Usuwanie z terenu Miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest 17658,65 8829,32 8829,33 Oczekuje na ocenę
26-02-2019
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina 157330,04 78665,02 78665,02 Oczekuje na ocenę
21-02-2019
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 93122,21 46561,1 46561,11 Oczekuje na ocenę
18-01-2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Bezpieczne przejścia dla pieszych w Mieście Garwolinie – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację bezpieczeństwa mieszkańców 120000 96000 24000 Oczekuje na ocenę
17-01-2019 Fundacja „Orły Sportu” Lokalny Animator Sportu 24000 12000 12000 Zaakceptowany
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała Maczka-II etap, ulepszenie nawierzchni 265441,13
132720,56
132720,57
Oczekuje na ocenę
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej (dz. Nr 1361) do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Bajkowej 177378
88689,15
88689,15
Oczekuje na ocenę
21-12-2018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony Garwolin” – Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Garwolina 151960
136764
15116
Oczekuje na ocenę
30-11-2018
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych „Akademia przyszłości” – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Miasta Garwolina 2100144
1994304
105840
Wniosek pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej wniosków EFS

 

 

Zobacz również

Daj zielone światło zieleni!

Udostępnij Zieleń to życie, poprawia jakość powietrza, działa kojąco na ludzką psychikę, zwiększa naszą produktywność i kreatywność. Chcemy by przestrzeń wokół nas była jak najlepszej...

Czytaj więcej

Święto Narodowe 3 Maja

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki zapraszają na wspólne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości rozpoczną...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta