Fundusze zewnętrzne

 Działania Urzędu Miasta Garwolina poczynione w kierunku pozyskania środków zewnętrznych

Data złożenia wniosku Instytucja do której złożono wniosek Tytuł zadania Całkowita
wartość
zadania (zł)
Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)
Wkład
własny (zł)
Status wniosku
18-01-2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Bezpieczne przejścia dla pieszych w Mieście Garwolinie – inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację bezpieczeństwa mieszkańców 120000 96000 24000 Oczekuje na ocenę
17-01-2019 Fundacja „Orły Sportu” Lokalny Animator Sportu 24000 12000 12000 Zaakceptowany
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała Maczka-II etap, ulepszenie nawierzchni 265441,13
132720,56
132720,57
Oczekuje na ocenę
21-12-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Modernizacja drogi dojazdowej (dz. Nr 1361) do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Bajkowej 177378
88689,15
88689,15
Oczekuje na ocenę
21-12-2018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony Garwolin” – Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Garwolina 151960
136764
15116
Oczekuje na ocenę
30-11-2018
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych „Akademia przyszłości” – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Miasta Garwolina 2100144
1994304
105840
Wniosek pozytywnie oceniony formalnie i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej wniosków EFS

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta