Dzień Dziecka Utraconego w Garwolinie

15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, niezwykle ważny dzień dla rodziców, którzy tracą swoje nienarodzone dzieci. Pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego odbył się wczoraj w Garwolinie pochówek dzieci utraconych i msza w intencji ich rodziców.

Prawo, które chroni życie ludzkie i jego godność od chwili poczęcia, gwarantuje wszystkim osieroconym rodzicom godne pochowanie swojego dziecka, niezależnie od tego, na jakim etapie nastąpiła jego śmierć. Staraniem wielu osób i instytucji odbył się wczoraj w Garwolinie pochówek na cmentarzu parafialnym płodów dzieci utraconych. Do Mogiły Dziecka Utraconego w sposób chrześcijański złożona została trumienka z doczesnymi szczątkami dzieci. Mszy świętej w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w intencji rodziców dzieci, które zmarły przed przyjściem na świat, o siły do przezwyciężenia tego trudnego czasu, przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. W uroczystościach wzięła udział Burmistrz Marzeną Świeczak przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie dzieci utracone (zmarłe) przed narodzeniem mają prawo do godnego pochówku, a w razie jego niewykonania przez rodzinę lub inne podmioty uprawnione obowiązek przeprowadzenia pogrzebu spoczywa na gminie. Organizacja takiego pochówku jest jednym z zadań własnym samorządu miasta w każdym przypadku, gdy z prawa do pochowania zmarłego nie korzystają osoby uprawnione.

Dziękujemy za inicjatywę, pomoc i współpracę wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

Dzień Dziecka Utraconego to dzień ważny i piękny, potrzeba jednak, aby jego idea przenikała ludzkie serca każdego dnia.

fot: UM Garwolin

Zobacz również

Nabór do żłobka – informacja

Udostępnij Wyniki naboru rekrutacji do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta