Dotacja z Mazowsza na nowe, energooszczędne oświetlenie

Wymiana 91 starych lamp na 7 ulicach w Garwolinie na nowe, energooszczędne lampy, została zrealizowana dzięki dofinansowaniu zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2022”.

1 czerwca w Maciejowicach burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Garwolina” .

Realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Garwolina” polegała na wymianie 91 lamp na energooszczędne na terenie Miasta Garwolina (tj. demontażu, zakupu i montażu) :

– na ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego – wymieniono 10 sztuk lamp rtęciowych,

– na  ul. Batalionów Chłopskich – wymieniono 19 sztuk lamp (18 rtęciowych i 1sodowa),

– na ul. Armii Krajowej – wymieniono 13 sztuk lamp (11 rtęciowych i 2 sodowe),

– na ul. Wiejskiej – wymieniono 23 sztuk lamp ( 9 rtęciowych i 14 sodowych),

– na ul. Sławińskiej – wymieniono 20 sztuk lamp (17 rtęciowych i 3 sodowe),

– na ul. Targowej – wymieniono 1 sztukę lampy (1 rtęciowa),

– na ul. Wesołej – wymiana 5 sztuk lamp (5 sztuk lamp rtęciowych).

Na wyżej wymienionych ulicach zainstalowane było dotychczas oświetlenie drogowe z lampami rtęciowymi i sodowymi. Nowoczesne oprawy LED przy 3-krotnie zmniejszonym obłożeniu energii dadzą dużo mocniejszy strumień świetlny (ich moc od 36 W, strumień świetlny od 900 lm). Nowe oprawy oświetleniowe LED są dużo mniejsze gabarytowo, odporne na warunki atmosferyczne. Przewidziano także zautomatyzowane sterowanie oświetleniem ulicznym o zmiennym natężeniu w poszczególnych godzinach, co dodatkowo zmniejszy zużycie energii i emisji CO2 do atmosfery. Inwestycja obniży także koszty zakupu energii elektrycznej związane z oświetleniem miasta Dzięki instalacji nowych lamp poprawi się również estetyka miasta.

Całkowita wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 146 367,95 zł. Wysokość dofinansowania to 73 183,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu”- „Mazowsze dla Klimatu 2022”. Wkład własny Miasta Garwolina 73 184,95 zł.

Obecna infrastruktura oświetlenia ulicznego jest przestarzała i energochłonna. Miasto Garwolin nie ma także możliwości sterowania niniejszym oświetleniem (np. załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co przekłada się na brak możliwości osiągnięcia jakichkolwiek oszczędności energii elektrycznej, nie wspominając o negatywnych skutkach związanych z niskim bezpieczeństwem ruchu drogowego i bardzo niekorzystnym wpływie oświetlenia na środowisko oraz na wygląd i funkcjonowanie miasta. Zadanie wpisuje się w plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest doskonałym przykładem konkretnych działań, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wszystkie powyższe aspekty sprawiają, że Garwolin planuje modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie całego miasta w ciągu najbliższych kilku lat. Z uwagi na wysokie koszty, inwestycja modernizacji oświetlenia została podzielona na etapy. – Wykorzystujemy jednak każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które pomagają nam modernizować oświetlenie uliczne na terenie miasta na energooszczędne – zaznacza burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak.

– Zrealizowane zadanie pozwoli na oszczędności finansowe, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców. Dobrze oświetlona droga czy chodnik oferuje nie tylko wygodę transportu, ale także poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo rzeczywiste. Z serca dziękuję za finansowe wsparcie zadania Samorządowi Województwa Mazowieckiego – podkreśla burmistrz Marzena Świeczak.

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Garwolina” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla Klimatu 2022”.

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta