Dostaliśmy dofinansowanie w programie “Koalicje dla Niepodległej- #wiktoria1920”

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej- #wiktoria1920”. Wśród 157 podmiotów, które dostały dofinansowanie znalazła się Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, która zgłosiła projekt pod nazwą “Złóż meldunek Marszałkowi”. Partnerami w projekcie jest Miasto Garwolin i ZHP Hufiec “Orłów” Garwolin.

“Złóż meldunek Marszałkowi” to cykl wydarzeń organizowanych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie w jubileuszowym roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Twórcy projektu analizując źródła historyczne rozpoczęli swoją opowieść od przypomnienia, że podczas Bitwy Warszawskiej na terenie miasta nocował Marszałek Józef Piłsudski (17/18 sierpnia 1920) a harcerze z miejscowej 1. drużyny im. T. Kościuszki pełnili wówczas służbę kurierską i zdawali Marszałkowi meldunki zrzucane przez samoloty zwiadowcze. Na kanwie tych wydarzeń powstał projekt, którego ideą i wspólnym mianownikiem jest przypomnienie zwycięskiej wiktorii 1920 roku i przybliżenie mieszkańcom miasta kontekstu lokalnego a także miejsc pamięci związanych z 1920 rokiem. W ramach wydarzenia powstanie mural, międzypokoleniowa gra miejska, strona internetowa gromadząca zbiory regionalne a także zostaną przeprowadzone warsztaty i prelekcje online. Wartość przyznanego dofinansowania to 28 700 zł  co stanowi 90 % wartości projektu.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania wzmacniają poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Organizatorzy otrzymali w sumie 328 wniosków o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 192 wnioski, a organizacje pozarządowe 136 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 157 wnioskodawców – 105 samorządowych instytucji kultury i 52 NGO. Dofinansowanie wynosiło od 10 tys. do 40 tys. zł.

na podstawie: niepodległa.gov.pl

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta