Dofinansowanie zadania: „Tworzenie nowych zwartych terenów zielonych w mieście Garwolin”

Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Tworzenie nowych zwartych terenów zielonych w mieście Garwolin” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.082,84 zł.

Zadanie dotyczy utworzenia nowych terenów zielonych tj. parków spacerowo – wypoczynkowych zlokalizowanych w starorzeczu rzeki Wilgi oraz na Zarzeczu, na których planujemy nasadzić gatunki rodzime: drzew, krzewów,

Biorąc pod uwagę  narastający deficyt wody, w naszym parku stworzymy „ogrody deszczowe” jako sposób racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Jest to forma wykorzystania wody deszczowej do podlewania i nawadniania ogrodów. Ponadto, nadmiar wody dzięki właściwościom biofiltracyjnym roślin zostanie oczyszczony i wróci do wód gruntowych. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie lub kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo – tłuszczowe. Dodatkowo jeszcze podłoże zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie, poprzez odpowiednio dobrane warstwy piasku i żwiru. Ogród deszczowy zaprojektowano w strefie nawierzchni i placu utwardzonego pieszo-jezdnego.

Projektowane parki staną się terenami rekreacyjnymi, z przeznaczeniem do codziennego użytkowania, jak również na lokalne uroczystości i okolicznościowe imprezy plenerowe oraz wydarzenia artystyczne. Stanowić będą zaplecze wypoczynkowe nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale także osób przyjezdnych z uwagi na bliskość dworcu autobusowego PKS. Obok funkcji wypoczynkowej istotna jest funkcja przyrodnicza.

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta