Dobra edukacja to podstawa

Miasto Garwolin złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „Akademia przyszłości” – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Miasta Garwolina. Dodatkową edukacją będzie objętych 658 uczniów z garwolińskich szkół podstawowych.

Zakres projektu obejmuje:

  • Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.
  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach.
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół.
  • Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Projekt będzie kontynuacją projektu „Mogę wszystko” – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Miasta Garwolina.

Wartość złożonego wniosku to: 2 100 144 złotych, kwota dofinansowania to: 1 994 304 złotych. Wysokość wkładu własnego wynosi 105 840 złotych co stanowi 5,04% ogólnej wartości projektu

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta