Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Miasta Garwolina

27 czerwca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką spotkali się z przedstawicielami samorządów, które wprowadziły lokalny system ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Para Prezydencka podziękowała tym samorządom, które dobrowolnie wspierają rodziny wielodzietne, przeznaczając na ten cel środki finansowe i pozyskując partnerów oferujących zniżki. Podziękowanie otrzymało Miasto Garwolin za…

Miasto Garwolin – Samorządem Przyjaznym Szkole

Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia jest szczególnie ważnym zadaniem publicznym pełnionym przez samorządy na rzecz swoich wspólnot. O jego znaczeniu, w dobie ciągle zmieniającej się rzeczywistości, rozwoju nowych technologii i konieczności ciągłego dokształcania nie trzeba nikogo przekonywać. Ogromną rolę w tym względzie ma także poziom nauczania w szkołach, co w oczywisty sposób wpływa na podniesienie…

Garwolin na 6 miejscu wśród najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w Polsce

4 listopada 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i…

Rankingu Poziomu Rozwoju Zrównoważonego Gmin Miejskich

W dniu 22 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju” oraz wręczenie dyplomów laureatom ogólnopolskiego Rankingu Rozwoju Zrównoważonego Jednostek Samorządu Terytorialnego – gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich za 2010 rok. Patronat honorowy nad rankingiem objęli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Miasto Garwolin…

Miasto Garwolin Samorządowym Liderem Edukacji

29 listopada 2011 roku burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski i sekretarz Miasta Garwolin Cezary Tudek wzięli udział w uroczystości wręczenia certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” dla naszego miasta. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że Miasto Garwolin wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w oświatę i działalności na rzecz jej rozwoju, realizuje wartościowe projekty edukacyjne adresowane…

Certyfikat ISO

W kwietniu 2010 roku Urząd Miasta Garwolin otrzymało certyfikat ISO 9001 w zakresie realizacji zadań gminnej administracji samorządowej na terenie miasta Garwolin.

Ranking Rozwoju Zrównoważonych Gmin

w 2009 roku Miasto Garwolin osiągnęło 19 miejsce w kategorii gmin miejskich ogólnopolskiego “Rankingu Rozwoju Zrównoważonego Gmin” wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich za rok 2008.

Gmina Fair Play

W 2006 roku Garwolin został wyróżniony tytułem „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który został przyznany w V edycji tego konkursu w kategorii małych miast i miasteczek.

Samorządowy Lider Funduszy Strukturalnych

II miejsce w ogólnopolskim konkursie gmin miejskich „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”, zorganizowanym przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 2005 rok.

Wielki Ranking Miast

W 2003 roku Garwolin został zaliczony do I klasy miast w Wielkim Rankingu Miast, przeprowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie.