Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędzie Miasta Garwolin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27 grudnia 2022 r. Zapoznanie z petycją w sprawie utwardzenia kostką ul. Kolonia Henryków. Sprawy różne.  

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 16 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 25.09.2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Garwolina do Związku Międzygminnego…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 9 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia KSKiPP  z dnia 18.09.2023r. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta. Informacja prezesów:…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 9 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18 września 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z…

Chcesz zmienić coś w Garwolinie? Wypełnij anonimową ankietę!

My już wypełniłyśmy. A Ty? Jeszcze do 8 października br. zbieramy Państwa opinie w anonimowych ankietach. Weź sprawy w swoje ręce i miej wpływ m.in. na realizację najbardziej oczekiwanych inwestycji w Garwolinie. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej oraz papierowej. Urząd Miasta w Garwolinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030, w…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 25 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 20 lipca 2023 r. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 25 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KBiRG i KSKiPP z dnia 01.08.2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej….

Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina W dniu 26 września 2023 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina, zwołana z okazji jubileuszu 20. rocznicy utworzenia Młodzieżowej Rady, z następującym  porządkiem obrad: Otwarcie sesji i przywitanie gości przez Przewodniczącego. Przyjęcie porządku…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KBiRG z dnia 01.08.2023 r. Informacja na temat zagospodarowania zbiornika retencyjnego oraz…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 12 czerwca 2023 r. Osiągnięcia uczniów szkół miejskich w egzaminach. Informacja o stanie placówek oświatowych na…