Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 27 listopada 2023 r. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Kontynuacja analizy dochodów i wydatków projektu budżetu na 2024 r. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Garwolina na 2024 r. Zaopiniowanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 11 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20.11.2023 r. Analiza dochodów i wydatków projektu budżetu na 2024 r. Sprawy różne….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 października 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Młodzieżowej Rady…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 16.10.2023 r. i 23.10.2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  z dnia 09.10.2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 9 października 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 września 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/365/2022…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r. Sprawy różne.