Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Garwolina serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką realizacji zadań publicznych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie tutejszego urzędu, ul. Staszica 15, w dniu 13 listopada 2019 roku o godzinie 15.00. Program szkolenia: Procedura otwartego konkursu ofert – ogłoszenie konkursowe i elementy niezbędne i fakultatywne. Omówienie…

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 112/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej. Treść ogłoszenia. Sprostowanie do ogłoszenia.  

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w II połowie października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza. Spotkania odbędą się w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie. W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl na zadanie…

Budynek Urzędu Miasta

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina o przeprowadzeniu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Projekt rocznego Programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

Budynek Urzędu Miasta

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego. Oferta złożona przez „Fundację Meritum” na zadanie z zakresu kultury…

Organizacje współpracujące z miastem Garwolin

Organizacje działające w zakresie sportu Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin 08-400 Garwolin, ul. Sportowa 34 Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont” 08-400 Garwolin, Al. Żwirki i Wigury 16 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „NO NAME” 08-400 Garwolin, ul. Janusza Korczaka 10 Międzyszkolny Klub Sportowy 08-400 Garwolin, ul. Długa 35 Stowarzyszenie Truchtacz.pl 08-400 Garwolin, ul. Nadwodna 1 Stowarzyszenie…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”. Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 bądź za pośrednictwem poczty…

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2019 roku. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 czerwca 2019…