Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. treść obwieszczenia  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. treść obwieszczenia  

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 13 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP z dnia 27.02.2023 r. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Garwolin. Zaopiniowanie projektu…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. treść obwieszczenia  

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP, KSS i KREW z dnia 29.12. 2022 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 30 stycznia 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 stycznia 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2022 roku. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 12 i  29  grudnia 2022 r. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie planu postępowań o udzielenie…

Preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Informujemy, że Urząd Miasta Garwolina przyjmuje wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego na 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 marca 2023 r. Gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby…