Ogłoszenie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

W związku z uroczystościami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych w celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się wiernych w okolicy cmentarza parafialnego Miasto Garwolin informuje, że w dniach 1-3 listopada 2019 roku ul. Cmentarna w Garwolinie zostanie wyłączona z ruchu zgodnie z zaakceptowanym projektem czasowej organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.  

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. oraz 15 października 2019 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Treść obwieszczenia.  

Wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do oddania w użyczenie

Miasto Garwolin, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 18 października 2019 r., wykaz nieruchomości miejskiej…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza sprawy działalności pani Marzeny Świeczak jako Burmistrza Garwolina w kontekście łączenia tej funkcji z funkcją wiceprezesa…

Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w II połowie października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza. Spotkania odbędą się w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie. W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z…