Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miasta Garwolina. Treść obwieszczenia.

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2022 roku. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie miasta…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie remontu ul. Marmurowej i ul. Granitowej w Garwolinie….

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KSS z dnia 17.05.2022 r. Analiza przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, które doprowadziły…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów: z posiedzenia KSS i KSKiPP z dnia 17.05.2022 r. oraz posiedzenia KBiRG z dnia 24.05.2022 r Sprawozdanie…

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. treść obwieszczenia  

Zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji

W dniu 7 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KREW i KSWiP Analiza sprawozdań finansowych*. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za…

Sesja Rady Miasta Garwolina

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 31 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2022 r. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z…

Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 24 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 15 .00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KBiRG, KSKiPP i KSS z dnia 19.04.2022 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w…

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołów: z KSS z dnia 12.04.2022 r. oraz wspólnego posiedzenia KSS, KSKiPP i KBiRG z dnia 19.04.2022…