Ks. Biskup Jan Mazur – Honorowy Obywatel Miasta Garwolina

Urodził się 05.06.1920r. w miejscowości Połoskie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1949r. 3 lata później zaczął studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale teologii. Następnie podjął studia doktoranckie, które uwieńczone zostały pracą na temat „Nauka św. Tomasza o udziale człowieka w rządach Bożej Opatrzności”. Przez kilka lat pozostał na uczelni jako wykładowca teologii pastoralnej. 25…

Marian Jaworski – Honorowy Obywatel Miasta Garwolina

Urodził się 03.08.1905r. w powiecie lipnowskim. W 1932r. przeniósł się do Garwolina i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. Równocześnie z dniem 1 września 1932r. objął kierownictwo 83 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego działającej przy szkole. Niedługo później – 1 listopada 1932r. objął w stopniu podharcmistrza Komendę Hufca…

Miasto Garwolin

Garwolin to miasto o długoletniej historii i tradycji. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1386r. Sprawą sporną pozostaje dokładna data nadania Garwolinowi praw miejskich. Przywilej lokacyjny z 1423r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie Garwolina. Obecny Garwolin jest miastem powiatowym wschodniego Mazowsza, położonym na trasie Warszawa-Lublin w odległości 60 km od stolicy oraz w pobliżu…

Kalendarium Miasta

6 grudnia 2023 r. – otwarcie lodowiska sezonowego 18 października 2023 r. – otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim 8 sierpnia 2023 r. – burmistrz Garwolina dr Marzena Świeczak podpisuje porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Garwolinem i Brodami na Ukrainie 20 lipca 2023 r. – zakopanie kapsuły czasu na skwerze Solidarności z okazji…

Historia

Garwolin, leżący na terenie dawnej ziemi czerskiej należy do najstarszych ośrodków miejskich południowo-wschodniego Mazowsza. Najstarsze ślady osadnictwa odnaleziono na terenach podmiejskich (dzisiejsza gmina Garwolin). Pochodzą one z czasów epoki neolitycznej, tj. ok. 4500 lat przed Chrystusem (Ruda Talubska, Rębków Parcele i Górki). Na obszarze dzisiejszego miasta, ślady przodków liczą ok. 2000 lat. Pierwsze wzmianki pisane…

Herb Miasta Garwolina

Herb

Nie jest znane nazwisko ani herb rycerza, który na ziemi nadanej przez władcę założył osadę Garwolin. Obowiązkiem obdarowanego było posłuszeństwo oraz gotowość zbrojna do służenia swojemu dobroczyńcy. Przypuszcza się, że to godło założyciela lub pierwszego właściciela, choć w zmienionej formie, widnieje w herbie naszego miasta. Może już akt nadania był zaopatrzony w pieczęć herbową, która…