Miasto Garwolin

Garwolin to miasto o długoletniej historii i tradycji. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1386r. Sprawą sporną pozostaje dokładna data nadania Garwolinowi praw miejskich. Przywilej lokacyjny z 1423r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie Garwolina. Obecny Garwolin jest miastem powiatowym wschodniego Mazowsza, położonym na trasie Warszawa-Lublin w odległości 60 km od stolicy oraz w pobliżu…

Kalendarium Miasta

16 sierpnia 2018 r. – zakończenie budowy zbiornika retencyjnego w Leszczynach 5 sierpnia 2018 r. – uroczystości rocznicowe 600-lecia parafii w Garwolinie podczas których ogłoszono św. Annę patronką miasta, odsłonięto i poświęcono pomnik św. Anny na placu przed kolegiatą. 30 maja 2018 r. – przyznanie Bogumile Szeląg tytułu Zasłużony dla Miasta Garwolina przez Radę Miasta…

Historia

Garwolin, leżący na terenie dawnej ziemi czerskiej należy do najstarszych ośrodków miejskich południowo-wschodniego Mazowsza. Najstarsze ślady osadnictwa odnaleziono na terenach podmiejskich (dzisiejsza gmina Garwolin). Pochodzą one z czasów epoki neolitycznej, tj. ok. 4500 lat przed Chrystusem (Ruda Talubska, Rębków Parcele i Górki). Na obszarze dzisiejszego miasta, ślady przodków liczą ok. 2000 lat. Pierwsze wzmianki pisane…

Herb Miasta Garwolina

Herb

Nie jest znane nazwisko ani herb rycerza, który na ziemi nadanej przez władcę założył osadę Garwolin. Obowiązkiem obdarowanego było posłuszeństwo oraz gotowość zbrojna do służenia swojemu dobroczyńcy. Przypuszcza się, że to godło założyciela lub pierwszego właściciela, choć w zmienionej formie, widnieje w herbie naszego miasta. Może już akt nadania był zaopatrzony w pieczęć herbową, która…