Dofinansowanie na cyfryzację Garwolina

Miasto Garwolin otrzymało 100 000 złotych w ramach programu “Cyfrowa Gmina”, który ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wczoraj podczas spotkania, które odbyło się w Maciejowicach z udziałem Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz parlamentarzystów i samorządowców, Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak otrzymała symboliczny czek dla naszego samorządu. Projekt „Cyfrowa Gmina” skierowany…

Modernizacja dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu z promesą wstępną

Wniosek Miasta Garwolin na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie miasta w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład został oceniony pozytywnie. 17 listopada 2021 roku Miasto otrzymało wstępną promesę na realizację zadania. 25 października w wyniku rozstrzygniętej 1 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miastu Garwolin przyznano dofinansowanie w wysokości 7 090 000,00 zł. Wniosek…

Od 1 grudnia utrudnienia w związku z rewitalizacją Skweru Solidarności

W najbliższych miesiącach skwer w centrum miasta stanie się placem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego inwestycją, w związku z czym od 1 grudnia tego roku planuje ogrodzić Skwer Solidarności. W czasie trwania inwestycji skwer będzie niedostępny dla mieszkańców. Możliwe będą także utrudnienia w parkowaniu i ruchu drogowym wokół parku. Prosimy o stosowanie…

Wykonawca Skweru Solidarności w Garwolinie wyłoniony

Wkrótce ruszy jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Garwolinie. Rewitalizacja Skweru Solidarności zakończona zostanie w pierwszej połowie 2023 roku. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą firmą „Tech-Budowa Tomasz Piwoński” z siedzibą w Garwolinie. We wrześniu 2019 roku Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Skweru Solidarności w centrum Garwolina. Celem konkursu było wyłonienie…

81 500,00 zł z Mazowsza dla Garwolińskiej OSP

Kolejne środki finansowe trafiły dla garwolińskiej OSP. W tym roku 150 000,00 zł  przeznaczono na termomodernizację strażnicy oraz zakup specjalistycznego sprzętu. 81 500,00 zł pochodzi z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 38 500,00 zł z budżetu miasta. Na spotkaniu 8 listopada br w garwolińskiej straży…

Miasto Garwolin dobre do życia

Wczoraj zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorządowego PAP “Gmina dobra do życia”, badającego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. W rankingu bardzo dobrze wypadło nasze miasto. Istnieje wiele zestawień podsumowujących kondycję samorządów w dziedzinach takich jak finanse, ochrona środowiska, inwestycje, jak również oświata. Celem ogólnopolskiego rankingu „Gmina dobra do życia” jest…

Trwają kontrole palenisk

Od końca września na terenie Miasta Garwolina prowadzone są kontrole palenisk. Jest to jedno z szeregu działań które prowadzi Miasto, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku niskiej emisji, popularnie nazywane smogiem. W trosce o nasze zdrowie.

Mazowsze wspiera nasze Ochotnicze Straże Pożarne

Samorząd Mazowsza od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne z Garwolina, dofinansowując niezbędne inwestycje. W ubiegłym tygodniu Burmistrz Miasta Marzena Świeczak podpisała umowy z członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie i w Zawadach. Dzięki wsparciu Mazowsza w kwocie 65 000,00 zł w budynku Ochotniczej…

Mikroklimatyczny park z historią w tle

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie zmienia swoje oblicze. Dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 977,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” wykonane zostały prace pielęgnacyjne na starodrzewie oraz posadzono nowe drzewa, krzewy i rośliny. Umowę na dofinansowanie z Mazowszem, Miasto Garwolin podpisało w…

Usuwanie azbestu. Mamy dotację!

Miasto Garwolin otrzymało w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie w kwocie 14 985,60 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”. 16 sierpnia Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Skarbnik Miasta Katarzyna Nozdryn-Płotnicka podpisały umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w…