Wykonawca modernizacji dróg w Garwolinie w ramach I edycji Polskiego Ładu wyłoniony

W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach I edycji Polskiego Ładu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta Garwolin” zostało przedsiębiorstwo Bogusława Kałęcka – PPHU „BOGMAR” z siedzibą w Sobieniach Kiełczowskich Pierwszych. 6 maja 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu Garwolin Promesę na realizację zadania. Inwestycja pn. „Modernizacja…

Flaga UE

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 – E-usługi Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: E-administracja Tytuł projektu: Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) Wnioskodawca: Województwo Mazowieckie Partnerzy: 157 gmin i 33 powiaty, w tym Miasto Garwolin Całkowita wartość…

Garwolińskie murale

Do niedawna były uznawane za sztukę niszową –  dziś na stałe wkomponowały się w miejski krajobraz dając nowe życie nie tylko starym murom budynków, czy zapomnianym zaułkom, ale też wielu świeżo oddanym osiedlom mieszkaniowym. Murale zyskują coraz większą popularność i zdobią coraz więcej miast i miasteczek. W Garwolinie to również widoczny kierunek. Pierwszy był Marszałek…

Bezpieczniejsze przejście dla pieszych na ul. Kościuszki w Garwolinie

W mieście Garwolin przebudowano przejście dla pieszych przy Skwerze Solidarności. Inwestycje udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Miasto Garwolin otrzymało 48 000.00 zł dofinansowania na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie na ul….

Zgłoś miejsce na mural w Garwolinie (Prima Aprilis)

GARWOLIN miasto muraLOVE. To tytuł projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Fundacji działającej na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. W ramach zadania w Garwolinie powstanie 10 murali wielkoformatowych oraz 15 małoformatowych. Nasz samorząd niestety nie posiada aż tylu budynków z wymaganą powierzchnią. Dlatego szukamy „ścian” i zwracamy się do mieszkańców…

Odkrycia archeologiczne w centrum Garwolina

Niedawno ruszyła jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Garwolinie – rewitalizacja Skweru Solidarności. Cały teren jest ogrodzony i obowiązuje zakaz wstępu z racji prowadzonych prac. Aktualnie na skwerze w centrum miasta trwają badania archeologiczne prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Archeolodzy prowadzący badania odnaleźli już pierwsze znaleziska. Ważne jest by takie tereny badać zanim powstanie na…

Garwoliński Plastuś z dofinansowaniami

Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” znalazło się w gronie zwycięzców konkursu programu „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. W pilotażowej edycji programu, skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województw: łódzkiego i mazowieckiego, przyjęto 233 wnioski. Wśród 40 projektów, które otrzymały…

Garwolin zaprasza do tańca

Jesteśmy dumni, że nasze miasto jest ważnym punktem na tanecznej mapie Polski i Europy – chwali się burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. Już w najbliższy weekend Garwolin będzie gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego Garwolin 2022, Grand Prix i Ligi Seniorów. Będzie to już siódma odsłona wydarzenia, którego pomysłodawcą jest Studio Ruchu i Uczniowski Klub Sportowy „Kordaszewscy”…

Budowa lodowiska w Garwolinie coraz bliżej

Dziś, 23 lutego br. podpisano umowę z firmą REMBUB Kazimierz Jasiński w Garwolinie na budowę zadaszonego lodowiska sezonowego. Drugi przetarg i zgoda Rady Miasta na zwiększenie środków przeznaczonych na przedsięwzięcie pozwoliły wyłonić wykonawcę inwestycji, na którą Miasto Garwolin pozyskało i otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3,9 mln zł w ramach Instrumentu wsparcia…

Dzieci z Garwolina poznają Polskę

W ubiegłym roku Miastu Garwolin udało się w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, pozyskać dofinansowanie o łącznej wartości 49 472 zł na organizację sześciu wycieczek szkolnych. Udział w nich wzięło 394 uczniów z trzech miejskich szkół podstawowych. Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są…