Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie informuje, że dnia 19.08.2021 r. w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria magistrali wodociągowej. Są prowadzone prace naprawcze w Al. Legionów, w związku z tym została wstrzymana dostawa wody do odwołania. Brakiem wody mogą być objęci mieszkańcy najbliższych ulic. Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w…

KOMUNIKAT w sprawie włączenia syren alarmowych na terenie miasta Garwolin.

Zgodnie z prośbą Starosty Powiatu Garwolińskiego w dniu 1 sierpnia 2021 roku od godz. 1 7.00 do godz. l7.01 przeprowadzona zostanie głośna próba syren Systemu Alarmowego Miasta Garwolin. Głośna próba syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie głośnej próby będzie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy w formie ciągłego, trwającego jedną minutę dźwięku…

Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie informuje, że w dniach od 14.07.2021  do 16.07.2021 r. w godz. 8.00-22.00 będzie wstrzymana dostawa wody dla odbiorców zasilanych od strony ul. Kawaleryjskiej tj. ul. Dobra, Al. Legionów i ul. Kawaleryjska w stronę ul. Akacjowej. Godziny wyłączeń mogą ulegać modyfikacji, jednakże w tych dniach we własnym…

Nie dla ASF

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80-100% śmiertelności. Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede…

Informacja dotycząca poziomu zaszczepienia mieszkańców Garwolina

Poziom zaszczepienia mieszkańców naszego miasta wynosi 34,5% i jest to drugi najlepszy wynik w powiecie garwolińskim wśród miast i gmin. Blisko połowa mieszkańców tj. 46,4 %  jest zaszczepionych minimum 1 dawką. Powyższe dane są aktualne na koniec pierwszego półrocza tj. 30.06.2021 r. Link do strony dotyczącej poziomu zaszczepienia mieszkańców https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Programy, plany, wytyczne z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych 2021

Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej miasta Garwolin na 2021 rok. Program szkolenia obronnego na lata 2021-2023. Wytyczne Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 25 stycznia 2021 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2021 roku przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne w granicach administracyjnych miasta oraz Plan Szkolenia…

W Garwolinie zawyją syreny!

W ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX 21″, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Na terenie Garwolina ćwiczenie ostrzegania ludności przed zagrożeniami z powietrza przeprowadzone zostanie w najbliższy czwartek. Informujemy, że w dniach 17-21 maja Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi ćwiczenie pk. RENEGADE/SAREX-21 (radiowy trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk…

Obszar zagrożony wścieklizną – powiat garwoliński

W związku z wystąpieniem w powiecie garwolińskim ogniska wścieklizny zwierząt Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 12 z dnia 27.04.2021r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i czujności. W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego…

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka – wszystkim Druhnom i Druhom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Dziękujemy za Waszą odwagę i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym oraz całokształt pracy na rzecz naszego miasta. Strażacy – ich praca to więcej niż zawód, to powołanie. Zawsze są gotowi do walki z żywiołem. Na co dzień walczą…