Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. oraz 15 października 2019 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w…

Przebudowa ulicy Kościuszki

Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że w roku 2019 rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. “Przebudowa ulicy Kościuszki”. Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2020 roku. Zakres prac przy realizacji w/w inwestycji obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Mazowieckiej do mostu im. Narcyza Witczak-Witaczyńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z drogą…

Z prac Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 15 października  2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja na temat koncepcji odwodnienia os. Monte Cassino. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku…

Otwarcie boiska podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Tegoroczne spotkanie garwolińskiej oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w dniu 17 października br w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. W tym roku miejskie obchody Dnia Nauczyciela były połączone z otwarciem wyremontowanego boiska przy szkole. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Marzena Świeczak, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Jaskuła, Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina…

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza sprawy działalności pani Marzeny Świeczak jako Burmistrza Garwolina w kontekście łączenia tej funkcji z funkcją wiceprezesa…

Z prac Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSS. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta,…

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1.

Nauka? Zabawa? Sprawdzian biegłego liczenia w pamięci? – wszystko razem i olbrzymia chęć uczniów i dorosłych do sprawdzenia siebie. W szkolnych obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzięły udział 232 osoby – uczniowie i rodzice. Liczenie w pamięci odbywało się na czas i można było zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Najlepszy wynik osiągnęli: Pani Kinga Tyszka…