Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1

Już niebawem mieszkańcy Garwolina będą cieszyli się nowoczesnym obiektem sportowym. Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na wykonanie modernizacji wielofunkcyjnego boiska przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie w wysokości 95 250,00 zł. Uzyskana pomoc finansowa pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Całkowity koszt zadania wynosi 366 322,23…

Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”. Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 bądź za pośrednictwem poczty…

Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” z Certyfikatem

Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie od 1 października 2018 do 31 maja 2019 roku brało czynny udział w projekcie Mazowieckiej Akademii Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania w Warszawie, w ramach którego realizowane były zajęcia wspomagające kompetencje kluczowe dzieci w rozwoju ich twórczości, przygotowaniu do życia zawodowego i społecznego….

Kajakiem po Wildze

Na przełomie maja i czerwca nasza piękna, choć niedoceniana rzeka Wilga, była świadkiem bezprecedensowego wydarzenia. Ponad 600 uczniów z terenu powiatu garwolińskiego, postanowiło wziąć wiosła w dłoń, wsiąść do kajaka i spróbować swoich sił na wodach Wilgi. Ale jak do tego doszło? Wszystko za sprawą Stowarzyszenia Aktywna Strefa, które zajmuje się propagowaniem szeroko rozumianej aktywności…

93 urodziny Pana Józefa Siarkiewicza

Z wielką przyjemnością informujemy, że wyróżniający się głęboką postawą patriotyczną, miłością do Garwolina, od 31 stycznia 2018 r. posiadający tytuł „Zasłużonego dla miasta Garwolina” Pan Józef Siarkiewicz, dnia 1 lipca 2019 r. obchodzi 93 urodziny. Z okazji jubileuszu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata. Józef…

Pożegnanie gospodarza garwolińskiej kolegiaty

W dniu 30 czerwca 2019 r. po uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbyło się pożegnanie  Księdza Prałata Ryszarda Andruszczaka wieloletniego Proboszcza Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Słowom uznania, podziękowaniom, wspomnieniom oraz kwiatom i upominkom nie było końca. Wdzięczność za posługę złożyły władze miasta – burmistrz Marzena Świeczak z zastępcą Albertem Baranem oraz przewodniczący Rady…

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2019 roku. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 czerwca 2019…

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Miasto Garwolin informuję mieszkańców, że w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest, np. eternitu. Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Miasto Garwolin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Garwolina

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się Sesja Rady Miasta Garwolina. Po omówieniu Raportu o stanie miasta Rada Miasta Garwolina podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania Burmistrz Miasta Marzenie Świeczak. Ponadto udzieliła Burmistrzowi Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium…