Informacja

Informuję mieszkańców miasta Garwolina, że do dnia 30 czerwca 2023 r. można składać do Rady Miasta Garwolina zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie…

Dziecięcy świat wyobraźni w Galerii Kotłownia

Już po raz XVIII Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z racji święta dzieci zaprezentuje twórczość swoich podopiecznych ze świetlic środowiskowych. W poniedziałek 5 czerwca o godzinie 16:00 w Galerii Kotłownia odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Kalejdoskop”. – Ta wystawa to stały punkt w kalendarium galerii. Co roku z wielką radością prezentujemy twórczość dzieci korzystających z „Przystani”. Dziecięcy…

Dzień Dziecka w OSP Leszczyny

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Garwolin – Leszczyny serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, zarówno te małe jak i duże, na Dzień Dziecka. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2023 r. od godziny 14:00 do godz. 18:00 w strażnicy w Leszczynach przy ul. Sławińska 3 w Garwolinie. Dla uczestników organizatorzy zapewnili niezapomnianą moc atrakcji: dmuchańce, zabawy z animatorkami, malowanie…

Zostań autorem pocztówki z okazji 600-lecia Garwolina

Włącz się w 600-lecie Garwolina i stwórz okolicznościową kartkę. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane i będzie można je przesłać rodzinie i bliskim. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z Garwolina”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie okolicznościowej kartki pocztowej (w formacie A6 -10,5 cm x…

Archiwalny fotoplastikon w Garwolinie

We wtorek 6 czerwca o godz. 14:00 na Skwerze Solidarności, wspólnie z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Fundacją Koncept Kultura otworzymy wystawę pn. “Archiwalny fotoplastikon w Garwolinie. Fotografie Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego z Narodowego Archiwum Cyfrowego”. Wystawa, która uświetni obchody 600-lecia miasta, będzie dostępna dla naszych mieszkańców i gości od 3 do 30 czerwca 2023. Wystawa “Archiwalny fotoplastikon…

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Garwolina

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości…

Dzień Dziecka z CSiK

Wspólnie spędzony czas! Z okazji Dnia Dziecka Centrum Sportu i Kultury zaprasza najmłodszych i ich rodziców do skorzystania z aktywności kulturalnych i sportowych! Święto dzieci w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie będzie trwało kilka dni. 1 czerwca do wspólnej zabawy zaprasza Pływalnia Miejska “Garwolanka”. Przez cały dzień bilet wstępu na basen dla dzieci będzie…

Konkurs na stanowisko dyrektora PSP nr 5 w Garwolinie

Zarządzeniem Nr 55/2023 z dnia 26 maja 2023 roku Burmistrz Miasta Garwolina ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie Termin składania ofert upływa z dniem 12 czerwca 2023 roku do godz. 12.00 Pełna treść zarządzenia