Koncert końcoworoczny

12 czerwca koncertem uczniowie Ogniska muzycznego Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zakończą roczną naukę.  Swoje osiągnięcia zaprezentują przed swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Do ogniska muzycznego działającego od wielu lat w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w tym roku uczęszczało 31 uczniów. Wśród nich kilkuletnie dzieci i nastolatkowie. Jedni uczą się grać na pianinie,…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja w sprawie rozpatrzenia możliwości organizowania pochówku martwo narodzonych dzieci. Sprawy różne.

Informacja o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach

Informacja dotycząca dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 pełnionych przez przedszkola na terenie miasta Garwolina LIPIEC 01.07–12.07.2019 r. (10 dni) – Publiczne Przedszkole Nr 1, adres: ul. Janusza Korczaka 8, 08-400 Garwolin, telefon: (25) 682 33 80. 15.07–26.07.2019 r. (10 dni) – Publiczne Przedszkole Nr 8, adres: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 30, 08-400…

Spartakiada – święto dzieci

Niesamowite i niespożyte pokłady energii, gorący doping i zdrowa, zacięta rywalizacja – wszystko za sprawą V Spartakiady Przedszkolaków, która odbyła się w piątek 31 maja na stadionie miejskim w Garwolinie. Tutaj zwycięzcą był każdy! W tym roku w zmaganiach sportowych wzięło udział ponad 270 dzieci. Były to pięcio- i sześciolatki z przedszkoli z terenu Garwolina….

Komunikat – mieszkańcu segreguj odpady

Urząd Miasta Garwolina zwraca uwagę na narastający problem nieprzestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  Właściciel nieruchomości w celu spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do zbierania: plastiku i metalu, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Podczas ostatniej kontroli stwierdzono, że mieszkańcy Miasta Garwolina nie prowadzą segregacji we właściwy sposób, aby uiszczać opłatę…

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Garwolina

Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Rada Miasta Garwolina przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) został opracowany w celu zmniejszenia w powietrzu poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Miasto Garwolin znalazło się w spisie 96 gmin województwa mazowieckiego, na terenie których…

Budynek Urzędu Miasta

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta

Niniejszym informuję, że: w dniu 31 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Garwolina przekazał Radzie Miasta Garwolina Raport o stanie miasta Garwolina w 2018 roku, który to Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku; tym samym Burmistrz Garwolina wypełnił delegację  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j….

Nabór kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca 2019 roku Dotyczy: naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku…

W Dzień Mamy Jonkowi pomagamy

W niedziele 26 czerwca 2019 roku na Kwadracie i terenach rekreacyjnych Zarzecza w Garwolinie odbył się Piknik Charytatywny pod hasłem „W Dzień Mamy Jonkowi pomagamy” Ponad 30 tys. złotych udało się zebrać podczas pikniku. Na Zarzeczu czekało mnóstwo atrakcji – od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych. Piknik był objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Garwolin…