Budynek Urzędu Miasta

Odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina

18 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Miasto Garwolin otrzymało dotację pochodzącą ze środków budżetu samorządu Mazowsza na realizację zadania pn. „Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta…

„OSA” już wkrótce wyląduje na Zarzeczu

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie Otwarta Strefa Aktywności (OSA), miejsce, które zapewni relaks, zachęci mieszkańców do wspólnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, zabaw, spotkań i integracji. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało pomoc finansową na realizację zadania pn. „OSA Zarzecze” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – edycja 2019. Całkowita wartość projektu…

Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1

Już niebawem mieszkańcy Garwolina będą cieszyli się nowoczesnym obiektem sportowym. Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie na wykonanie modernizacji wielofunkcyjnego boiska przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie w wysokości 95 250,00 zł. Uzyskana pomoc finansowa pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Całkowity koszt zadania wynosi 366 322,23…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2020 rok”. Organizacje zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia wspomnianego dokumentu prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej osobiście, drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15 bądź za pośrednictwem poczty…

Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” z Certyfikatem

Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Garwolinie od 1 października 2018 do 31 maja 2019 roku brało czynny udział w projekcie Mazowieckiej Akademii Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania w Warszawie, w ramach którego realizowane były zajęcia wspomagające kompetencje kluczowe dzieci w rozwoju ich twórczości, przygotowaniu do życia zawodowego i społecznego….

Kajakiem po Wildze

Na przełomie maja i czerwca nasza piękna, choć niedoceniana rzeka Wilga, była świadkiem bezprecedensowego wydarzenia. Ponad 600 uczniów z terenu powiatu garwolińskiego, postanowiło wziąć wiosła w dłoń, wsiąść do kajaka i spróbować swoich sił na wodach Wilgi. Ale jak do tego doszło? Wszystko za sprawą Stowarzyszenia Aktywna Strefa, które zajmuje się propagowaniem szeroko rozumianej aktywności…

93 urodziny Pana Józefa Siarkiewicza

Z wielką przyjemnością informujemy, że wyróżniający się głęboką postawą patriotyczną, miłością do Garwolina, od 31 stycznia 2018 r. posiadający tytuł „Zasłużonego dla miasta Garwolina” Pan Józef Siarkiewicz, dnia 1 lipca 2019 r. obchodzi 93 urodziny. Z okazji jubileuszu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata. Józef…

Pożegnanie gospodarza garwolińskiej kolegiaty

W dniu 30 czerwca 2019 r. po uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbyło się pożegnanie  Księdza Prałata Ryszarda Andruszczaka wieloletniego Proboszcza Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Słowom uznania, podziękowaniom, wspomnieniom oraz kwiatom i upominkom nie było końca. Wdzięczność za posługę złożyły władze miasta – burmistrz Marzena Świeczak z zastępcą Albertem Baranem oraz przewodniczący Rady…

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2019 roku. Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 czerwca 2019…