MOPS Garwolin informuje

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje mieszkańców i klientów, że ogranicza kontakty bezpośrednie na linii klient-pracownik. Wskazaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny (nr tel. 25 6843441), elektroniczny (mops@garwolin.pl) w szczególnych przypadkach kontakt bezpośredni (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub elektronicznym), ale z zachowaniem wszelkich form ostrożności…

Informacja

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż związku z zaistniałą sytuacją kody paskowe na worki z odpadami segregowanymi będą wydawane w Urzędzie Miasta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 25 786 42 23.  

Informacja

W związku z występowaniem w Polsce przypadków koronawirusa, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, iż w dniu 19 marca 2020 na terenie Miasta Garwolina nie odbędzie się zaplanowana wcześniej objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych. O innym terminie w/w odpadów zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów…

Załatwianie spraw

Szanowni Mieszkańcy Garwolina, W związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Miasta Garwolina ograniczającą działalność wyłącznie do przyjmowania korespondencji oraz związanym z tym zamknięciem kasy Urzędu informujemy, że wpłat należności na rzecz miasta Garwolina (podatki, opłaty za odbiór odpadów itp) należy dokonywać przelewami na nr konta: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 W razie konieczności…

Ważna informacja z SPZOZ Garwolin

Dyrektor SPZOZ w Garwolinie Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 14 marca 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń dróg oddechowych z dniem 16 marca 2020 roku – poniedziałek przenosi na czas zagrożenia epidemiologicznego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (NPL), poradnie specjalistyczne oraz punkt pobrań krwi…

Apel do rodziców/opiekunów prawnych

Apel Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego wystosowany w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r. oraz sygnałami niewłaściwych zachowań młodzieży – organizowanie spotkań towarzyskich “koronaparty” oraz pojawiającymi się ogłoszeniami o komercyjnej ofercie zaopiekowania się kilkorgiem dzieci podczas zawieszenia zajęć szkolnych.

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Garwolina

Szanowni Mieszkańcy Garwolina, w trosce o Państwa zdrowie oraz o zdrowie pracowników samorządowych od 16 marca 2020 roku (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Garwolina. Zamknięta zostaje kasa Urzędu Miasta Garwolina. Dokonywanie zapłaty podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach…

Zostań w domu

Drodzy Mieszkańcy, Prezes Rady Ministrów zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Podjęto decyzje w sprawie następujących ograniczeń: Wracają kontrole na granicach, na co najmniej 10 dni; Zakaz wjazdu na terytorium RP dla cudzoziemców; Polacy wracający zza granicy zostaną objęci 14-dniową kwarantanną; Od niedzieli wstrzymany międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy; Od soboty ograniczenia w działaniu…

Komunikat Burmistrza Garwolina

W związku z wprowadzeniem przez administrację rządową zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowanego występującym zagrożeniem epidemiologicznym w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wprowadzam na okres od 14 marca 2020 r. do 28 marca 2020 roku zakaz handlu: na targowisku zlokalizowanym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie, na targowisku miejskim „Zieleniak” przy ul. Krótkiej…

Zmiana termin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zamknięciem przedszkoli i szkół w okresie od 16 marca do 25 marca br. Burmistrz Miasta Garwolina Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 13 marca 2020 roku wprowadziła zmianę terminu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin. Treść zarządzenia wraz z harmonogramem…