Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka – wszystkim Druhnom i Druhom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Dziękujemy za Waszą odwagę i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym oraz całokształt pracy na rzecz naszego miasta.

Strażacy – ich praca to więcej niż zawód, to powołanie. Zawsze są gotowi do walki z żywiołem. Na co dzień walczą z pożarami, skutkami nawałnic, potężnych wichur, usuwają skutki wypadków drogowych, a przede wszystkim ratują ludzkie życie. Ratują życie, mienie, środowisko, niosą pomoc w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Dzień Strażaka to dobry moment, żeby podziękować naszym bohaterom.

Garwolińska ochotnicza wspólnota strażacka złożona jest z około 200 druhów i druhen, przynależnych do 3 jednostek OSP na terenie Garwolina tj. OSP Garwolin, OSP Leszczyny, OSP Zawady. Najstarsza jednostka została założona na terenie Garwolina w roku 1875. Na terenie miasta powiatowego siedzibę swoją ma także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie. W jej szeregach pracuje wielu mieszkańców Garwolina. Ochotnicy i zawodowi strażacy stale uczestniczą w życiu naszego miasta. Są obecni w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych oraz podczas uroczystości miejskich i powiatowych o charakterze patriotycznym i kościelnym. Upowszechniają działalność kulturalną i oświatową oraz kulturę fizyczną i sport. Samorząd otrzymuje wsparcie od strażaków również w mniejszych sprawach. Podczas pandemii koronawirusa są ważnym ogniwem zarządzania kryzysowego. Ubiegły rok pokazał, jak różnorodne mogą być ich zadania. Strażacy zawodowi i ochotnicy wspomagając walkę z epidemią angażując się we wszelkie niezbędne działania – począwszy od dystrybucji środków dezynfekcyjnych i maseczek, poprzez wspomaganie personelu medycznego i wsparcie szczepień.

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim Druhnom i Druhom składam najserdeczniejsze życzenia! Dziękuję za oddanie, z jakim pomagacie ludziom w obliczu tragedii, za odwagę, z jaką jedziecie na wezwanie i poczucie bezpieczeństwa, które przynosicie. W imieniu naszego samorządu dziękuję szczególnie tym, którzy dbają o mieszkańców Miasta Garwolina: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian zawsze otacza Was Strażaków i Wasze rodziny swoją opieką.

Burmistrz Miasta Garwolina
(-) dr Marzena Świeczak

 

Fot. Archiwum UM Garwolin, OSP Garwolin, B.Pasternak

Zobacz również

Festyn Św. Anny w Garwolinie

Udostępnij Uroczyste obchody Dnia Św. Anny – Patronki Garwolina rozpoczną się w najbliższą niedzielę festynem rodzinnym w parafialnych ogrodach, a zakończą Sumą Odpustową w poniedziałek...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta