Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Garwolinie – edycja 2023

Miasto Garwolin po raz drugi przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na który pozyskano 116 658,20 zł dofinansowania. Wykorzystujemy każdą możliwość pozyskania środków, które pomogą uczynić życie osób z niepełnosprawnością odrobinę łatwiejszym – zaznacza burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak.

Miasto Garwolin przystąpiło do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W umowie zawartej dnia 23 lutego 2023 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem Garwolin określono wysokość i tryb przekazania środków Solidarnościowego Funduszu na finansowanie zadania dot. wsparcia osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową Wojewoda przekaże Miastu Garwolin środki w kwocie 116 658,20 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2023 roku i obsługi programu. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Miasto Garwolin programem objęło w tym roku 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wykorzystujemy każdą możliwość pozyskania środków, które pomogą uczynić życie osób z niepełnosprawnością odrobinę łatwiejszym. To co dla jednych jest codziennością dla innych stanowi nie lada wyzwanie. Cieszę się, że dzięki programowi MRiPS potrzebujący z Garwolina będą mogli skorzystać z osobistej pomocy asystentów w codziennych czynnościach, dojazdach na rehabilitację, do szkoły czy uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym – podkreśla burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak.

Program będzie realizowany przez MOPS Garwolin.

 

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta