Ankieta dla mieszkańców Mazowsza

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej rozpoznania i oceny materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego.

Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Wyniki ankiety posłużą do identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Państwa odpowiedzi zostaną także wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego. Wszystkich mieszkańców chętnych podzielenia się swoją opinią prosimy o wypełnienie ankiety.

Termin wypełnienia ankiety do dnia 27 września 2021 roku.

Ankietę można wypełnić w wybrany przez Państwa sposób:

  • poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  • poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl
  • poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl

Do pobrania: ANKIETA_MBPR

Badanie realizowane jest przez Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta