25 lat Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

Troska o dzieci, zbudowanie w nich poczucia bezpieczeństwa oraz własnej wartości to idee, które przyświecały założycielom organizacji, która w tym roku świętuje swój srebrny jubileusz. Wychowawcy, sponsorzy, rodziny i dzieci spotkali się w sali kinowej CSiK w dniu 19 maja by podsumować minione lata.

25 lat temu Bogumiła Szeląg wraz z grupą zaangażowanych osób – nauczycieli, przedstawicieli MOPS i kuratorów rodzinnych powołała Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. Pierwowzorem dla utworzonej organizacji było Warszawskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, kierowane przez znaną aktorkę Alinę Janowską. Powstała świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Przystań”, w której oddziałach prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych uzależnieniami, mających problemy edukacyjne, rodzinne, społeczne. Obecnie świetlice „Przystań” funkcjonuje przy każdej z garwolińskich szkół podstawowych i w szkole w Woli Rębkowskiej.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom działające w Garwolinie od 1997 roku jest organizacją wyjątkową, bo realizującą bardzo ważną misję wspierania dzieci w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Na przestrzeni tych lat zorganizowało wiele działań: od wyjazdów wakacyjnych, prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Przystań”, pomoc materialną poprzez niezliczone indywidualne konsultacje i niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali i potrzebują nadal. Dzięki zaangażowaniu i sercu wielu osób istnieje organizacja wspierająca całe rodziny, edukująca i uwrażliwiająca na kwestie przemocy wobec najmłodszych. Działania wielu osób, niczym łańcuch dobrych serc i pomocnych dłoni poprawił los wielu najmłodszych mieszkańców Garwolina.

Zebranych Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe podziękowania dobroczyńcom stowarzyszenia, dyrektorom szkół i instytucji.

Życzę aby jubileusz był nie tylko podstawą zasłużonej dumy i zadowolenia, ale przede wszystkim, aby przyczynił się do jeszcze lepszego postrzegania organizacji w oczach społeczności oraz zaowocował dalszymi sukcesami. Wszystkim osobom zaangażowanym w życie Stowarzyszania, składam życzenia wytrwałości i satysfakcji ze służby pełnionej na rzecz osób potrzebujących pomocy. Dziękuję za trud, wysiłek i wszelkie działania mające na celu poprawę losu najmłodszych. Niech Państwa działalność przynosi w dalszych latach pożądane efekty, daje zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji. – powiedziała Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak wręczając na ręce Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Kazimierze Buszcie okolicznościową grawerkę oraz bon podarunkowy w wysokości 2 500,00 zł.

Podczas spotkania został wystawiony również wzruszający spektakl pod tytułem “Miłość ponad wszystko” w wykonaniu dzieci ze świetlicy “Przystań” oraz młodzieży z Teatru Tymczasem pod kierunkiem Małgorzaty Walendy.

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta