Nagrody i wyróżnienia

4.11.2014 – Garwolin na 11 miejscu w Polsce w rankingu: „Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2014”. 3.11.2014 – Samorządowy Lider Edukacji – IV edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. 28.10.2014 – Burmistrz odznaczony medalem „Pro Memoria”. 3.10.2014 – Drugie miejsce Burmistrza Garwolina w ogólnopolskim rankingu „Sukces Mijającej Kadencji”. 2.07.2014…

Władze Miasta Garwolina

Burmistrz Garwolina – Marzena Świeczak, Zastępca Burmistrza – Albert Baran, Sekretarz – Cezary Tudek, Skarbnik – Katarzyna Nozdryn-Płotnicka.

Miejski Klub Seniora zaprasza

Miejski Klub Seniora w Garwolinie zaprasza wszystkich Seniorów na spotkania w każdą środę od godz. 18.00 w sali konferencyjnej miejskiej pływalni „Garwolanka” przy ulicy Olimpijskiej 2. Klub Seniora powstał z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Ideą powstania Klubu jest integracja i aktywizacja Seniorów. Środowe spotkania są okazją do wspólnego…

Pozyskujemy środki

W latach 2015-2018 miasto Garwolin uzyskało dofinansowanie z 20 źródeł zewnętrznych m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, AVON Operations Polska Sp. z o.o., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.  Wszystkie te dofinansowanie wzbogaciły budżet miasta o kwotę 39 332 590 zł,…

Miasto Garwolin

Garwolin to miasto o długoletniej historii i tradycji. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1386r. Sprawą sporną pozostaje dokładna data nadania Garwolinowi praw miejskich. Przywilej lokacyjny z 1423r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie Garwolina. Obecny Garwolin jest miastem powiatowym wschodniego Mazowsza, położonym na trasie Warszawa-Lublin w odległości 60 km od stolicy oraz w pobliżu…

Garwolin na 11 miejscu w Polsce

Po doskonałej lokacie w rankingu ogólnopolskiego czasopisma samorządu terytorialnej „WSPÓLNOTA” (2 miejsce w rankingu „Sukces mijającej kadencji”) oraz certyfikacji miasta jako „Samorządowego Lidera Oświaty”, Garwolin zyskał kolejny powód do satysfakcji. Tym razem za sprawą wysokiej pozycji w Rankingu „Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju”. 3 listopada 2014 roku w sali kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Zrównoważony…

Samorządowy Lider Edukacji 2014

30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. W imieniu Miasta Garwolin Certyfikat odebrał Burmistrz – Pan Tadeusz Mikulski. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały te gminy i powiaty, które poddały się procedurze akredytacyjnej, prowadzonej…

Drugie miejsce Burmistrza Garwolina w ogólnopolskim rankingu

W dniach 1-2 października 2014 roku w Jachrance odbyło się XII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które cyklicznie organizuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Podczas uroczystej gali, którą poprowadził znany z roli serialowego wójta – Cezary Żak – wręczono prestiżowe nagrody: „Sukces Mijającej Kadencji”. Miejsca przyznawano w pięciu kategoriach: miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast…