Program ograniczenia niskiej emisji

Urząd Miasta Garwolina informuje, że przystąpiono do opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Garwolin (zwanym dalej PONE). Dokument ten pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w mieście Garwolin (wymiana pieców węglowych na ekologiczne, termomodernizacja obiektów budowlanych). W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia załączonej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu…