Promowanie obszaru LSR

W dniu 20 marca 2018 roku Miasto Garwolin podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej celem poprawy jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego. W  wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: promowanie obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu garwolińskiego poprzez…