Garwolin

Urząd Miasta garwolin

Praca Urzędu Miasta

Urząd Miasta Garwolin

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

tel: (25) 786 42 42, (25) 684 34 23, fax. (25) 684 34 66

www.garwolin.pl, umg@garwolin.pl

Czynny w godzinach:

poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek-piątek 8.00 - 16.00

Informacja dotycząca udostępniania
przepisów prawa miejscowego w Urzędzie Miasta Garwolin

Zgodnie z art. 28 ust.2 oraz art. 28b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów pranych, Urząd Miasta Garwolin informuje, że zbiór przepisów prawa miejscowego (dotyczących miasta Garwolina), zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej jest powszechnie dostępny w siedzibie Urzędu przy ul. Staszica 15 w pokoju 23 (I piętro).


Siedziba Urzędu Miasta